ลด 10% ที่ Q Skin

ลด 10% ที่ Q Skin

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67

รับส่วนลด 10%

เมื่อซื้อสินค้า/หรือบริการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป /ต่อใบเสร็จ

และชำระด้วยบัตรแรบบิทเท่านั้น (ยกเว้น บัตรแรบบิท ที่ผูกบัญชีไลน์ เพย์)

Rabbit Card

เงื่อนไขและข้อตกลง

  • รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้า/หรือบริการ ตั้งแต่ 1,000บาทขึ้นไป /ต่อใบเสร็จ และชำระด้วยบัตรแรบบิทเท่านั้น (ยกเว้น บัตรแรบบิท ที่ผูกบัญชีไลน์ เพย์)
  • 1 ส่วนลด/ 1 ใบเสร็จ (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์)
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือโปรโมชันประจำร้านได้
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สาขาที่ร่วมรายการ

  • ร้าน Q Skin ที่ รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และ สถานีช่องนนทรี