รับพอยท์ x5 ที่ Mixt Chatuchak Food Court ชั้น 3

รับพอยท์ x5 ที่ Mixt Chatuchak Food Court ชั้น 3

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67

เมื่อจ่ายด้วย บัตรแรบบิท และเป็นสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส

รับพอยท์ x5 (เมื่อจ่ายครั้งแรกของวัน)

Mixt Chatuchak Food Court ชั้น 3

(ยกเว้น บัตรแรบบิทที่ผูกบัญชี ไลน์ เพย์)

Rabbit Card

เงื่อนไขและข้อตกลง

  • โปรโมชันนี้สำหรับการชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมหวานด้วยบัตรแรบบิท ยกเว้น บัตรแรบบิทที่ผูกบัญชี ไลน์ เพย์ และลูกค้าได้สมัครเป็นสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • ไม่จำกัดราคาขั้นต่ำในการซื้อ
  • สมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส จะได้รับ 25 แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ เมื่อชำระด้วยบัตรแรบบิทในครั้งแรกของวันที่ ที่ Mixt Chatuchak Food Court ชั้น 3 (จากปกติได้รับ 5 แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์) และรับ 1 แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ / ใบเสร็จ เมื่อซื้อสินค้าครั้งต่อๆ ไปภายในวันเดียวกันที่ศูนย์อาหารเดิม
  • แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ได้เพิ่มจากแคมเปญจะเข้าบัญชีสมาชิกภายใน 7 วันทำการ
  • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rabbit Rewards Point โทร. 0-2618-3777

สาขาที่ร่วมรายการ

  • Mixt Chatuchak Food Court ชั้น 3